Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cuối tuần qua, Hiệp hội Cá tra Việt Nam, Cục Chế biến, thương mại thủy sản nông lâm nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI), Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam (VIAC) đã tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cá tra tại ĐBSCL”.
Trang 24/24

Danh mục tin

Back to Top