Skip Ribbon Commands
Skip to main content
07/02/2013
Theo dự báo của Bộ Công Thương, sang quý III, thị trường phân bón sẽ không biến động nhiều.
10/01/2013
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam như Hùng Vương, Vĩnh Hoàn, Argifish, Hùng Cá, Nam Việt…ký được hợp đồng xuất khẩu cá tra đến hết năm.
10/01/2013
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho của cả nước luôn ở mức cao trong mọi thời điểm và ngày một tăng dần.
Còn 2 tuần nữa là kết thúc niên vụ cà phê 2012-2013, với ước tính toàn niên vụ xuất khẩu được 1,41-1,42 triệu tấn, kim ngạch gần 3 tỉ USD; giảm 10,5% về lượng và giá trị so với niên vụ 2011-2012. Diễn biến thị trường cho thấy ngành cà phê ngày càng yếu thế.
Trang 22/24

Danh mục tin

Back to Top