Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/11/2013
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, lượng cao su khô xuất khẩu của nước này trong 10 tháng qua đã tăng 46% nhờ nhu cầu thế giới tăng.
10/10/2013
Hàng trăm triệu USD kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay với tỉ lệ tăng đều so với mọi năm, sản phẩm mây, tre đan của Việt Nam vẫn đứng vững trên những thị trường lớn.
10/10/2013
Trong khi nhiều ngành hàng xuất khẩu đang gặp khó khăn thì ngành chế biến gỗ vẫn có sự tăng trưởng đáng kể do nhu thị trường xuất khẩu không ngừng được mở rộng. Mục tiêu xuất khẩu đạt 5,5 tỷ USD trong năm 2013 có khả năng đạt được.
10/10/2013
Hiện một số doanh nghiệp mặc dù được Giấy phép hành nghề xử lí chất thải nguy hại và có chức năng buôn bán phế liệu, phế thải nhưng không được xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
Trang 16/24

Danh mục tin

Back to Top