Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/12/2013, tại cảng Tân Cảng – Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã long trọng tổ chức Lễ ký hợp đồng liên doanh Hợp phần B, Cảng Container Quốc tế Hải Phòng (còn gọi là “Cảng Cửa Ngõ Quốc Tế Hải Phòng”)
Trang 4/4

Danh mục tin

Back to Top